查看: 894|回复: 29

[转帖] 5★冷门 -【AliaVox】约第·沙瓦尔 - 拉曼·鲁尔(1232-1316) (2CDs)

[复制链接]
发表于 2017-12-27 00:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
复件 CDs Cover.jpg
5★冷门 -【AliaVox】约第·沙瓦尔 - 拉曼·鲁尔(1232-1316) (2CDs)

Ramon Llull 1232-1316 (2016) {2CD Alia Vox AVSA9917}
Temps de conquestes, de diàleg i desconhort

Artist: S. Bel, J. Boixaderas recitadors
           W. Bouhassoun, L. Elmaleh, M. Rahal, H. Güngör, Y. Tokcan. D. Psonis. H. Sarikouyoumdjian
           M. C. Kiehr, P. Bertin, D. Sagastume, V. Sordo, Ll. Vilamajó, F. Zanasi, D. Carnovich
Performers: La Capella Reial de Catalunya 加泰罗尼亚皇家小教堂合唱团
                    Hespèrion XXI 晚星二十一古乐团
                    Jordi Savall 约第·沙瓦尔/萨瓦尔
Genre: Classical, Medieval Era, Sacred
Label: Alia Vox
Reference: AVSA9917 (https://www.alia-vox.com/cataleg.php?id=130)
Recording Date and Place: Enregistrament fet per Manuel Mohino a l’ocasió del concert d’inauguració de l’Any Llull a Barcelona,  realitzat al Saló del Tinell el 28 de novembre 2015.
Available format: 2 SACD Hybrid Multichannel & Stereo
Booklet languages: 312 pag. Français, English, Castellano, Català, Deutsch, Italiano
Date of publication: 04/05/2016


Ramon Llull (1232-1316) 拉曼·鲁尔 / 雷蒙·卢尔 / 拉蒙·柳利 / 拉蒙·卢尔

2016年4月12日,西班牙邮政发行一枚纪念Ramon Llull逝世700周年邮票。拉曼·鲁尔(Ramon Llull, 1232—1316)1235年出生于巴利阿里群岛的马略卡岛,是中世纪欧洲最著名的人物。他是一个诗人、神秘主义者、哲学家以及虔诚的基督徒,是欧洲最早的小说家。鲁尔身后留下250多本加泰罗尼亚语、拉丁语和阿拉伯语著作,这些著作随后被译为法语、西班牙语和意大利语。其中最著名的书是《伟大艺术》。鲁尔最为人所知的著作是出版于1296年的《知识树》,这本书为知识表达做出了突出贡献。这枚邮票面值为1.30欧元,发行量为22万枚。

14世纪拉蒙·柳利(Ramon Llull,是马略卡王国 [现西班牙] 的一名作家、哲学家、逻辑学家)在其半神秘主义著作《鸿篇》(Ars Magna)中所表达的——即我们可以建立起某种通用的体系,在该体系下,从一个适当的(笛卡尔所谓的)“人类思想字母表”中取出符号进行多样组合,就可能表达所有知识。早期智能机械装置的发明人: 最早试着用机械装置做逻辑与计算的人是Llull。他做的第一代“图灵机”,凭脑袋勾画了三个圈,后人认为,这是最早的图灵机原型,他是第一个提出虚拟计算机的人。

人工智能的思想古已有之。最早可以追溯到十三世纪,西班牙哲学和逻辑学家拉曼·鲁尔就有了制作一台机器来执行有用推理的想法。17世纪末,德国哲学家和数学家莱布尼茨在此基础上提出了二进制算法——计算机和人工智能的最基础算法。

波达和孔多塞通常被视为投票理论的创始人,不过最近的研究则显示哲学家雷蒙·卢尔(Ramon Llull)早在13世纪便以发现波达计数法和孔多塞标准,记载了这些发现的手稿一直到2001年才被发现。

Ramon Llull University
拉蒙卢尔大学 / 拉曼鲁尔大学


Tracking list:

CD1

1/2         Invocació: Doctrina pueril, LXXIIII, Sobre la música.
3        1200                La Mallorca Musulmana. Taksim & Moaxaja: Ya man Laibd Bihi Chamoulo
4/6        1213/29         Batalla de Muret/Conquesta de Mallorca. Llibre dels Fets de Jaume I

I
7/8        1232                Naixement de Ramon Llull a la ciutat de Mallorca. Kalenda Maya
9/10        1257         Llull es casa amb Blanca Picany. Veri dulcis in tempore - Anònim
11/12        1262/63        Presa de Cadis/“Conversió a la penitència”. Vida de Mestre Ramon, §1, 4

II
13/14        1265        Peregrinació a Compostel·la. Santa Maria, strela do dia (CSM, 100)
15/18        1265/75        Compra un esclau moro/El rei de Mallorca. Ya Mariam / Mater Dei

III
19/20        1282        Pere el Gran desembarca a Tunísia/Les “Vespres Sicilianes”. Istampitta: Belicha
21/23        1283/90        El Llibre d’amic e amat/Pot ensenyar als convents d’Itàlia. Ave, donna

IV
24/25        1291        Sant Joan d’Acre, és presa pels sarraïns. Jerusalem se plaint et li païs
26/27        1293        Primer viatge al Nord d’Àfrica, a Tunis. Moaxaja: Billadi Askara
28/29        1295        A Roma, Llull fa una Petició a Bonifaci VIII. Conductus: Roma gaudens jubila

TT: 67'44


CD2

V
1/2        1297        Estada a París, l’Arbre de filosofia d’amor. Deus est ainsi. Teobalt I de Navarra
3/4        1299        El Llibre d’oració. Discurs de Llull a la Sinagoga de Barcelona. Quant ai lo mon
5/6        1300        Inici de l’expansió dels turcs otomans a Anatòlia. Taksim & Dansa otomana
7/9        1301/02        Escriu el Cant de Ramon/Viatges a Xipre, Armènia Menor i Jerusalem.  
                                Lo Desconhort/Conductus: O totius Asie Gloria, Regis Alexandrie Filia
VI
10/12        1305        El 14 de nov. Llull assisteix a la coronació de Climent V a Lió.
                                Breviculum/Anònim: Fanfara de Coronació/Te Deum - gregorià/Jordi Savall
13/14        1306        Expulsió dels jueus de França. Plany jueu: Qamti be - Ishon Layla
15/16        1307        Segon viatge al Nord d’Àfrica. Vida de mestre Ramon/Dansa del vent: Kevokê
17/18        1308        Escriu l’Art breu, acaba l’Ars generalis ultima. Piangeti christiani - Anònim

VII
19/20        1309        Quarta i darrera estada a París. Philippe de Vitry, Tribum/Quoniam secta
21/22         1313/14         A l’abril dicta testament/Tercera missió al Nord d’Àfrica. Qaduka (tradicional)
23/24        1316        Ramon Llull mor a Tunis (Març). Guillaume Dufay, Veni, Sancte Spiritus

CONCLUSIÓ
25/26        1319        Jaume II participa a la guerra castellana-granadina. Breviculum, fig 8
27/28        1327        Culmina l’expansió mediterrània. Propiñan/«Uzzäl uşūleş Darb-i feth»
29        1396        Neix Alfons El Magnànim.  
30        1442        Alfons V El Magnànim conquesta Nàpols i crea la Iª Acadèmia de les Arts.
31/32                        Dindirindin - Anònim/Gloria Patri et Filio - Guillaume Dufay (CMM 74)

TT: 69'50


Tracklist:

CD1

01 - Hesperion XXI - Invocacio- campana & flauta doble
02 - Hesperion XXI - Doctrina pueril, LXXIIII, Sobre la musica.
03 - Waed Bouhassoun - La Mallorca Musulmana. Taksim & Moaxaja- Ya man Laibd Bihi Chamoulo
04 - Raimon de Miraval - Aissi cum es genser Pascors
05 - Hesperion XXI - Llibre dels Fets de Jaume I.
06 - Hesperion XXI - Fanfara- vents & percussio
07 - Hesperion XXI - Naixement de Ramon Llull a la ciutat de Mallorca.
08 - Raimbaut de Vaqueiras - Kalenda Maya
09 - Hesperion XXI - Retrat de joventut del Llibre de contemplacio de Ramon Llull.
10 - Anonymous - Veri dulcis in tempore
11 - Ibn Zaidun - Maqam Hijaz
12 - Hesperion XXI - Vida de Mestre Ramon, 1,4
13 - Hesperion XXI - Inicia la peregrinacio a Sant Jaume de Compostella i altres lloc sants.
14 - La Capella Reial de Catalunya & Hesperion XXI - Santa Maria, strela do dia
15 - Hesperion XXI - Compra un esclau moro.
16 - Waed Bouhassoun & Hesperion XXI - Himne a la verge en arab- Ya Mariam el bekr
17 - Hesperion XXI - El rei de Mallorca.
18 - Anonymous - Mater Dei plena gratia , Mater, virgo pia , Eius
19 - Hesperion XXI - Pere el Gran desembarca a Tunisia
20 - Pierre Hamon & Pedro Estevan - Istampitta- Belicha
21 - Hesperion XXI - El Llibre d'amic e amat.
22 - Hesperion XXI - Pot ensenyar als convents d'Italia.
23 - Anonymous - Ave, donna santissima
24 - Hesperion XXI - Sant Joan d'Acre, es presa pels sarrains.
25 - Anonymous - Jerusalem se plaint et li pais.
26 - Hesperion XXI - Primer viatge al Nord d'Africa, a Tunis.
27 - Waed Bouhassoun & Moslem Rahal - Billadi Askara Mon abdi Llama
28 - Hesperion XXI - A Roma, Llull fa una Peticio a Bonifaci VIII.
29 - Anonymous - Conductus- Roma gaudens jubila


CD2

01 - Berenguer de Palou - Tant m'abelis joys
02 - Teobalt I de Navarra - Deus est ainsi comme li pelicans
03 - Hesperion XXI - El Llibre d'oracio. Discurs de Llull a la Sinagoga de Barcelona.
04 - Anonymous - Quant ai lo mon consirat
05 - Hesperion XXI - Inici de l'expansio dels Turcs otomans a Anatolia - Taksim
06 - Murat Aydemir - Inici de l'expansio dels Turcs otomans a Anatolia - Dansa otomana - Hicaz son Yuruk Semai
07 - Guiraut de Borneill - No puesc sofrir la dolor
08 - Hesperion XXI - Viatges a Xipre, Armenia Menor i Jerusalem.
09 - Anonymous - Lo Desconhort,Conductus- O totius Asie Gloria, Regis Alexandrie Filia
10 - Andrew Lawrence-King - Coronacio de Climent V - Breviculum, figura 4
11 - Anonymous - Fanfara de Coronacio
12 - Anonymous - Te Deum
13 - Hesperion XXI - Expulsio dels jueus de Franca
14 - Lior Elmaleh & Hesperion XXI - Plany jueu- Qamti be - Ishon Layla - Cantic dels cantics.
15 - Hesperion XXI - Segon viatge al Nord d'Africa - Vida de Mestre Ramon, 36
16 - Moslem Rahal & Hesperion XXI - Dansa del vent- Kevoke
17 - Hesperion XXI - Escriu l'Art breu, acaba l'Ars generalis ultima.
18 - Anonymous - Piangeti christiani
19 - Hesperion XXI - Quarta i darrera estada a Paris - Vida de Mestre Ramon, 42
20 - Philippe de Vitry - Tribum , Quoniam secta , Merito hec patimur
21 - Hesperion XXI - A l'abril de 1313 dicta testament. Ja te 81 anys - Taksim
22 - Anonymous - Qaduka
23 - Hesperion XXI - Ramon Llull mor a Tunis (Marc).
24 - Guillaume Dufay - Veni Sancte Spiritus
25 - Hesperion XXI - Jaume II participa a la guerra castellana-granadina - Breviculum, figura 8
26 - Hesperion XXI - Culmina l'expansio mediterrania del regnat de Jaume II.
27 - Anonymous - Propinan de Melyor
28 - Anonymous - Der Makam Uzzal usules Darb-i feth
29 - Hesperion XXI - Neix Alfons el Magnanim
30 - Hesperion XXI - Alfons V El Magnanim conquesta Napols i crea la Ia Academia de les Arts.
31 - Anonymous - Dindirindin
32 - Guillaume Dufay - Magnificat- Gloria Patri et Filio

TT: 69'50

Personnel:
La Capella Reial de Catalunya
Hespèrion XXI
Silvia Bel recitation
Jordi Boixaderas recitation
Waed Bouhassoun vocals, oud
Lior Elmaleh vocals
Moslem Rahal ney
Hakan Güngör kanun
Yurdal Tokcan oud
Haïg Sarikouyoumdjian duduk, ney
Dimitri Psonis santur, moresca

Jordi Savall viola d'arco, rebec, direction
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复,如果您想免回复、免金币,直接查看内容,请开通炫音VIP

评分

参与人数 1音符 +20 炫币 +20 收起 理由
kamusyy + 20 + 20 赞一个!

查看全部评分

发表于 2017-12-27 10:21:38 | 显示全部楼层
古老而神秘,这个需要一定功力才能欣赏的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-27 11:35:50 | 显示全部楼层
楼主冷门不断,都是些没听过的新鲜玩意。谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-27 13:24:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好碟
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-27 19:25:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。又是少见的音乐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-28 14:49:16 | 显示全部楼层
颇为神秘的古乐。谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-31 10:54:06 | 显示全部楼层
谢谢版主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 505

发表于 2017-12-31 12:47:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-31 20:50:18 | 显示全部楼层
神秘主义音乐,第一次看到,赶紧收藏试听,体验远古神秘主义带来的体感!谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-31 22:00:48 | 显示全部楼层
很棒这么多冷门又好听的碟
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-3 18:15:49 | 显示全部楼层
西方古乐,比较难懂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-4 08:21:28 | 显示全部楼层
旋律优美.清澈灵动.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-4 09:41:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的精典音乐,您辛苦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2018-1-4 10:54:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|炫音音乐论坛 ( 皖ICP备13017420号-3 )皖公网安备 34082502000069号

GMT+8, 2018-12-10 10:30 , Processed in 0.120799 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2004-2017 炫音音乐论坛

快速回复 返回顶部 返回列表